FYLLS DIN KALENDER AV EFTERVÅRDSBOKNINGAR?

MY.WIDEX.COM är en personaliserad webbsida med individanpassat innehåll för dina klienter om deras hörapparater och hörselnedsättning. Registrera din klinik via WIDEX programvara COMPASS GPS eller kontakta din kontoansvariga för en demonstration.

kontakta din kontoansvariga

FOKUSERA DINA KLIENTRÅDGIVNINGAR

Hörapparatsfrågeformuläret på MY.WIDEX.COM gör det enkelt för Klienter att utvärdera sina hörapparatupplevelser. Det innebär att mindre tid spenderas på extra rådgivningar, eftersom du kan använda svaren från formulären för att fastställa klientens problem innan den faktiska konsultationen. Den inbyggda snabbfixfunktionen är till och med direkt länkad till COMPASS GPS, så att du kan finjustera hörapparaten efter din Klients behov.

Återförsäljarens synpunkter på MY.WIDEX.COM

”Den är bra att ha till hands, eftersom du inte bör ge för mycket information till klienterna vid ett tillfälle! Allt finns där med bilder och beskrivningar. Väldigt praktiskt och enkelt.”
Återförsäljarens synpunkter på MY.WIDEX.COM

ETT UNIKT GARANTISERVICEVERKTYG

Du kan använda MY.WIDEX.COM som en unik garantiservice, som också gör det enklare för dig att hantera finjustering, synpunkter från användare och service.

Lär dig använda MY.WIDEX.COM i filmerna nedan

Har du några frågor om våra produkter?

Kontakta oss

Kontakta oss

Vår kundtjänst finns tillgänglig för att svara på dina frågorKontakta oss

Välj land

Widex Sverige AB

Box 16015

200 25 Malmö

Telefon: +46 (0) 40 680 14 00