ENSIDIG DÖVHET: VAD DU BEHÖVER VETA

Ensidig dövhet (SSD, single sided deafness), eller betydande hörselnedsättning på ena örat, påverkar 60 000 människor varje år enbart i USA.