WIDEX APPAR FÖR HÖRAPPARATER

Widex appar är interaktiva verktyg som underlättar i ditt dagliga arbete med Widex hörapparater. Hjälp dina Klienter hitta de produkter som bäst matchar deras behov och förklara fördelarna tydligare med hjälp av de här verktygen.

Kontakta din produktspecialist

TA DEL AV VÅRT UTBUD AV APPAR

Produktvalsguiden ger dig ett ramverk för dialog. Det hjälper dig att hålla Klienterna i fokus och hitta en lösning som matchar deras ljudbehov.
Webbappen för Audibility Extender hjälper dig förklara fördelarna och effekten av Widex Audibility Extender med hjälp av ljud och bild.
Appen för Widex DREAM ger dig en tydlig översikt över hörapparatserien WIDEX DREAM™ och de teknikfunktioner som ingår. Innehåller ljuddemonstrationer och funktionsjämförelser.
Med MENU-appen kan du jämföra de många MENU-modellerna och ta reda på vilka lösningar som bäst passar dina Klienters behov.

Har du några frågor om våra produkter?

Kontakta oss