Produktvalsguide som webbapp

ETT RAMVERK FÖR DIALOG

Det enkla sättet att välja en individanpassad hörapparat, baserat på din Klients behov och profil. Förbättra din merförsäljningsförmåga och prata mer om fördelarna än priserna.

FÖRKLARA FÖRDELARNA EFFEKTIVT

Produktvalsguiden gör det enklare att prata om fördelar istället för priser eller tekniska funktioner. Och den gör det också lättare att hålla reda på alla tillgängliga hörapparatmodeller, samt ta bort alla modeller som inte matchar Klientens profil.

KOMMA IGÅNG...

Det är enkelt att komma igång. Öppna bara din webbläsare, gå till psg.widex.pro och produktvalsguiden är klar att använda. Hörapparatsmodellerna i guiden är marknadsspecifika och du kan anpassa utbudet efter din lokala installation.

HJÄLP & SUPPORT

Om du har frågor om hur du använder verktyget kan du besöka vår avdelning för vanliga frågor eller gå till utbildningsvideon för produktvalsguiden.

Produktvalsguiden är en webbapplikation som även kan användas offline, när innehållet har lagrats lokalt. Åtkomst till den sker via en PC eller surfplatta.

Har du några frågor om våra produkter?

Kontakta oss