TERMS & CONDITIONS

VIKTIGT:NÄR DU ANVÄNDER DENNA HEMSIDA ACCEPTERAR DU FÖLJANDE VILLKOR. OM DU INTE GODKÄNNER DETTA MÅSTE DU LÄMNA DENNA SIDA.

Äganderätt:

Copyright © Widex A/S 2010 . Upphovsrätt, varumärke, rättigheter till databasen samt andra immateriella rättigheter på eller via denna webbsida (”websidematerial” innefattar här text, grafik, bilder, mjukvara samt audiovisuellt innehåll) ägs av eller är licensierat till Widex A/S (”vi” och ”oss”). Dessa rättigheter är skyddade enligt dansk lag. Kopiering och användning av material du fått tillgång till från tredje parts webbsida via vår webbsida lyder under tredje parts regler och användarvillkor på den aktuella sidan.
Villkor för affärsverksamhet:
Material på vår webbsida är tillhandahållet enbart för generell information. Efterföljande leverans av produkter eller service ligger under användarvillkoren hos respektive distributör/återförsäljare.
FRISKRIVNINGSKLAUSUL:
Materialet på webbsidan tillhandahålles avgiftsfritt i befintligt skick.
Information på hemsidan gällande hörselnedsättning är generell information och kan inte ersätta en konsultation med en hörselspecialist. Därför uppmanar vi dig att ta kontakt med en sådan om du upplever nedsatt hörsel.
Vi håller oss inte ansvariga för förluster till följd av användandet av denna hemsida avsett a) direkt eller indirekt, särskilda, oförutsedda eller konsekventa förluster eller skador eller b) förluster av förtjänst, avkastning, kontrakt, data eller goodwill eller c) förluster som uppstår pga. arbetsnedläggning eller datahaveri. Vi frånskriver oss ansvaret från fel i eller utelämnande av information, material och funktioner inkluderat i webbsidans material.

Copyright © Widex A/S 2014. The copyright, trademarks, database rights and other intellectual property rights in material displayed on or via this website (“Website Materials” which expression includes text, graphics, software and audio visual content) are owned by or licensed to Widex A/S (“we” and “us”). These rights are protected by the laws of Denmark.
The copying and use of third-party website materials accessed via our website are governed by the terms of use applicable to the third-party site which you have accessed.
Terms of Business:
Our Website Materials are provided for general information purposes only and the subsequent supply of any product or service is subject to the terms and conditions of the relevant distributor/dealer.
DISCLAIMER:
The Website Materials are provided free of charge on an ”as is” basis.
Information on the website regarding hearing loss is general information and can not substitute a consultation with a hearing care professional. We therefore encourage you to see a hearing care professional if you have a hearing loss.
We shall not be liable for losses arising out of use of this website, whether a) direct or indirect, special, incidental or consequential loss or damage or b) any loss of profits, revenue, contracts, data or goodwill, or c) any loss arising from work stoppage or computer failure. We disclaim any liability for any errors in or omissions from information, materials and functions included in the Website Materials.

Det danska rättssystemet har uteslutande domsrätt för att lösa tvister eller krav oavsett uppkomst som är av relevans till denna webbsida och dansk lagstadgning ska tillämpas i sådan tvist eller krav, dock bortsett från dansk lags privaträttsliga internationella regler. Däremot förbehåller vi oss rätten att göra rättssak i all domvärjo vi anser vara intrång i eller härstammar ur våra immateriella rättigheter.
FÖRTROENDEPOLICY OCH MEDGIVANDE TILL ANVÄNDANDE:
Genom att till Widex A/S inkomma manuellt eller i elektronisk form med personlig data och/eller använda vår webbsida ger du ditt samtycke till att all personlig data du tillhandahåller kan komma att behandlas av oss på det sätt och för det syften som beskrivs nedan.
Insamlande och användning av personuppgifter:
Du kan välja huruvida du vill ha material från oss. Om du efterfrågar sådant material frågar vi efter dina kontaktuppgifter såsom namn, postadress och e-mail adress. Informationen du ger ss manuellt eller elektroniskt lagras i våra databaser. Informationen används endast i det syfte den var tillhandahållen.
Avslöjande om personuppgifter:
På inga villkor delar, säljer eller distribuerar vi dina personuppgifter till icke relaterad tredje part eller adressregister för e-mail.Däremot kan vi komma att överföra personuppgifter till tredje part gällande försäljning, support, mail, publicitet eller tävling från vår sida. När det behövs, innan vi delger personuppgifter till tredje part, kräver vi av tredje part ett skriftligt dokument på att de använder uppgifterna med största försiktighet för att skydda informationen.
Anonym data insamlad via denna webbsida:
I tillägg till det skrivna ovan gällande insamlad information, använder vi oss teknik i syfte att samla in anonym information om användare av vår webbsida. Detta för att fastsälla vilka webbläsare besökarna på vår sida använder. Den här tekniken identifierar dig inte personligen - den bara gör det möjligt för oss att sammanställa statistik över våra besökare och deras användande av vår webbsida. Vi använder dessa data för att förbättra innehållet och funktionerna på vår webbsida för att lättare förstå våra kunder och besökare och för att förbättra den service vi erbjuder.
Länkar till andra webbsidor:
Denna webbsida kan innehålla hyperlänkar till webbsidor som inte är manövrerade av oss. Dessa hyperlänkar är tillhandahållna enbart för din referens och bekvämlighet och kräver inte något godkännande av aktiviteter på dessa tredje parters webbsidor eller något samröre med deras operatörer. Vi stöder inte externa operatörer, deras webbsidor och är inte ansvariga för deras information och/eller förtroendepolicies.

Hur vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar av detta sekretessmeddelande
Vi kan från tid till annan uppdatera detta sekretessmeddelande. I så fall kommer vi att publicera en uppdaterad version på denna sida

Datasäkerhet:

Tillgång till tillhandahållen information är begränsad till anställda som har legitimerat affärsmässigt behov till densamma.Vi strävar efter att bibehålla tillförlitlighet, riktighet, att personuppgifter är uppdaterade och fullständiga samt att vi har en bra säkerhet i våra databaser.Vi behåller personuppgifter så länge det är nödvändigt för det syfte de var insamlade eller för att ge tillämplig rättslig eller etisk rapportering eller bevaring av dokument åliggande oss.
Tillgång till information och Rättelser:
If you wish to know what personal data we currently hold about you, please contact us by e-mail or write to Widex A/S, Nymoellevej 6, 3540 Lynge, Denmark, att.: Webmaster.

Kontakta oss

Om du vill veta vilka personuppgifter vi har lagrade om dig, vänligen kontakta oss via mail info@widex.se eller skriv till AB Widex, Box 16015, 200 25 Malmö, att: Webmaster
Du kan även be oss lägga till, ta bort eller ändra i dina personuppgifter.
Kontakta widex om du har några kommentarer angående vår policy eller vår praxis gällande denna webbsida info@widex.se

ANMÄL TILL NYHETSBREV

Anmäl dig till Widex nyhetsbrev och få tips, nyheter och tendenser gällande hörselnedsättning och hörapparater.
Nyhetsbrevet gäller endast professionella. Är du hörapparatanvändare, potentiell användare eller vårdgivare, kan du registrera dig här >>

ANMÄL DIG HÄR

Välj land

Widex Sverige AB

Box 16015

200 25 Malmö

Telefon: +46 (0) 40 680 14 00