EN LÖSNING FÖR SIDLEDES FÖRFLYTTNING OCH KOSMETISKA GLAPP I RIC-HÖRAPPARATER

Sammanfattning av studien av Sweetow et al., 2014

INLEDNING

Nästan hälften av alla hörapparater som såldes i USA under 2013 var RIC/RITE-modeller och deras popularitet ser ut att öka. I allmänhet föredrar hörapparatanvändare den här typen av hörapparat på grund av det diskreta utseendet, bekvämligheten och det enastående ljudet.

Trots dessa fördelar kvarstår några problem; i synnerhet sidledes förflyttning - då hörtelefonen faller ur eller flyttas i hörselgången; och orsakar det som kallas det kosmetiska glappet - avståndet mellan ljudslangen och sidan på användarens huvud.

I den här studien ombads 284 audionomer att fastställa förekomsten av dessa problem. I nästa steg undersöktes i hur stor utsträckning Widex nya lösning för ljudslangen och hörtelefonens ear-tip (EASYWEAR) kunde förbättra både sidledes förflyttning och det kosmetiska gapet.

SIFFRORNA

Antalet sidoförflyttningar som upplevdes av subjekten (hörapparatanvändare) när EASYWEAR användes minskade från 15 gånger till endast 2 gånger under en tredagarsperiod. I genomsnitt minskade dessa förflyttningar från 5 gånger om dagen till mindre än en gång om dagen. På en skala från 0 till 10, rankade hörapparatanvändare EASYWEAR 8,7 avseende utseende.

KOSMETISKT TILLTALANDE

På en skala från 1 till 10, rankade audionomer EASYWEAR 9,1 avseende utseende. De rankade andra RIC-lösningar till endast 6,3 avseende utseendet.

SIDLEDES FÖRFLYTTNING

På en skala från 1 till 10, rankade hörapparatanvändare EASYWEAR 8,7 avseende sidledes förflyttning. De rankade andra RIC-lösningar till endast 6,0 avseende sidledes förflyttning.

RESULTAT

Enligt undersökningen upplever 30 procent av hörapparatanvändare problem med sidledes förflyttning, kosmetiska glapp eller båda.

SAMMANFATTNING

"Det finns en statistiskt säkerställd preferens för Widex nya lösning EASYWEAR i jämförelse med lösningar från andra tillverkare och äldre standardlösningar från Widex."

Har du frågor om EASYWEAR?

Kontakta oss

ANMÄL TILL NYHETSBREV

Anmäl dig till Widex nyhetsbrev och få tips, nyheter och tendenser gällande hörselnedsättning och hörapparater.
Nyhetsbrevet gäller endast professionella. Är du hörapparatanvändare, potentiell användare eller vårdgivare, kan du registrera dig här >>

ANMÄL DIG HÄR

Välj land

Widex Sverige AB

Box 16015

200 25 Malmö

Telefon: +46 (0) 40 680 14 00