FÅ DET RÄTT FRÅN BÖRJAN

Att erbjuda dina Klienter en exaktare och mer individanpassad första anpassning med COMPASS innebär färre återbesök och en nöjd, lojal kundbas. 

EN OPTIMAL FÖRSTA ANPASSNING SPARAR BÅDE TID OCH PENGAR

På Widex vet vi att alla Klienter har olika behov och har olika förväntningar på sina hörapparater. För att få ut det mesta av de tekniska framstegen i våra toppmoderna hörapparater har vi utvecklat COMPASS. Vi är nämligen övertygade om att en första anpassning som inte är optimal kan kosta både dig och dina Klienter värdefull tid och pengar.

EN BÄTTRE KlientUPPLEVELSE INNEBÄR FLER AFFÄRER

Genom att göra den första anpassningen mer audiologiskt och akustiskt exakt och låta Klienter komma med synpunkter på ett väldigt tidigt stadium kan en anpassning i COMPASS utgöra det perfekta ramverket för en optimal Klientupplevelse. En upplevelse som gör det troligt att de rekommenderar dig för sina släktingar, vänner och kollegor med hörselproblem.

Har du frågor om COMPASS?