WIRELESS FITTING

Widex har breddat sin spetskompetens inom precisionsanpassning genom att introducera trådlös anpassning baserad på industristandarderna nEARcom och NOAHlink - tillförlitligt, säkert och enkelt att använda.

OM nEARcom

Tillsammans med andra ledande hörapparattillverkare ingår Widex i konsortiet nEARcom för att utveckla en industristandardlösning. nEARcom används med NOAHlink. NEARcom monteras på NOAHlink så att kontakt etableras. Hörapparaterna placeras mitt på halsslingan och kommunicerar trådlöst med datorn, via NOAHlink.

OM WIDEX USB-ANSLUTNING

Widex USB-anslutning är det enkla alternativet för de hörapparatåterförsäljare som inte är bekanta med NOAHlink som anpassningsgränssnitt. Hörapparaterna placeras i halsslingan. Med hjälp av tekniken WidexLink överförs data trådlöst från USB-anslutningen till hörapparaterna. Widex USB-anslutning kopplas direkt till anpassningsdatorn via en USB-kabel.

Har du frågor om anpassning?

Kontakta oss

Vår kundtjänst finns tillgänglig för att svara på dina frågorKontakta oss

Välj land

Widex Sverige AB

Box 16015

200 25 Malmö

Telefon: +46 (0) 40 680 14 00