Widex Zenterapi

WZT gör det möjligt för audionomer att bredda sin kundbas genom att erbjuda en ny tjänst till en ny grupp klienter - personer som lider av tinnitus, med eller utan hörselnedsättning.

Kontakta din produktspecialist

TINNITUSBEHANDLING MED FYRA KOMPONENTER

Widex Zenterapi är en unik metod eftersom den erbjuder tinnitusbehandling med fyra delar: rådgivning och stresshantering, ljudstimulering (via Zenprogrammet) och förstärkning. Komponenterna kan kombineras, beroende på tinnitusKlientens specifika behov.

KOMBINERA RÅDGIVNING OCH TERAPI MED ZEN

ZEN-programmet är ett program med harmoniska ljud som erbjuder ett urval av lugnande toner och klockljud och det finns i alla befintliga Widex-hörapparater. ZEN2GO gör ZEN-programmet tillgängligt även för tinnitusKlienter utan hörselnedsättning.

EN BEPRÖVAD TINNITUSLÖSNING

Vår tinnitusbehandling kombinerar användandet av rådgivning, förstärkning, fraktaltoner, avslappningsstrategier, sömnhantering och många andra komponenter för att kunna erbjuda ett omfattande program för tinnitushantering.

Har du frågor om mind Widex Zenterapi?

Kontakta oss