UTMANAR PRESTANDA

Widex-hörapparater har alltid haft ett brett dynamiskt omfång i insignalen. Med UNIQUE har vi sänkt den för att ge användare det högsta dynamiska signalomfånget i branschen.

En komplett lyssnarupplevelse
En suverän ljudupplevelse kräver högt dynamiskt omfång för att ha så få artefakter som möjligt. I UNIQUE har vi ökat det dynamiska omfånget i insignalen så att det kan ge upp till 113 dB SPL linjärt och sänkt brusnivån till 5 dB SPL för att användarna ska höra viktiga mjuka ljud men även högre ljud utan störningar. De fyra A/D-omvandlarna i UNIQUE spelar en huvudsaklig roll för detta.

Utökad ljudmiljö
Med fyra A/D-omvandlare kan UNIQUE hantera ett mycket omfattande omfång av ljud utan att insignalen blir korrupt. Det innebär att det fungerar som en transparent ingångsnivå i bullriga miljöer där det alltid är svårt att höra och i tystare situationer med mjuka ljud. Levererar alltid ren ljudkvalitet. Tyst är tystare och högt är mer behagligt.
Funktioner och fördelar
  • 113 dB SPL övre gräns – innebär färre artefakter i bullriga miljöer
  • 5 dB SPL nedre gräns – ger åtkomst till mjukare ljudnivåer
  • Fyra särskilda A/D-omvandlare – ger fullständig funktion hos alla egenskaper oavsett typ av insignal
  • Linjärt genom hela området innebär ett fullständigt ljudlandskap över hela frekvensområdet