DEN BÄSTA LJUDUPPLEVELSEN I ALLA MILJÖER

Hörapparatsanvändare utsätts konstant för förändrade lyssnarmiljöer. UNIQUE utvärderar ljudmiljön för att anpassa sig efter varje individs unika ljudsituation och hörselnedsättning.

Distinkta ljudklasser som baseras på verkliga mätningar
Vi har tagit fram ett helt nytt och precisionsmässigt bearbetningssystem som skapar ett avsevärt förbättrat ljud för användare i alla typer av ljudmiljöer. Ljudklassteknik för WIDEX UNIQUE™ delar upp ljudmiljöer i distinkta ljudklasser.

Den söker specifika karaktärsdrag i det inkommande ljudet och bestämmer om det förekommer framträdande tal. Om det förekommer tal ställer systemet in sig på hörbarhet. Om det inte förekommer tal ställer det in sig på bekvämlighet.
En förbättrad hörupplevelse – automatiskt
Med WIDEX UNIQUE får användarna en förbättrad hörupplevelse i många olika ljudmiljöer utan att behöva byta program manuellt.

I alla ljudklasser övervakar WIDEX UNIQUE huruvida det förekommer tal. Den interna enheten optimerar inställningen. De individuella ljudklasserna räcker till för att hantera alla ljudmiljöer som användare kan stöta på.
Fler nöjda användare
I en enkät uppgav 100 % av UNIQUE-användare att de var antingen nöjda (35 %) eller mycket nöjda (65 %) med förbättringen av hörseln. Det är en markant skillnad mot resultatet i MarkeTrak VIII*, där 86 % ansåg sig vara nöjda.**


Funktioner och fördelar
  • Ljudklassteknik – innebär ett minskat behov av att växla program
  • Distinkta ljudklasser – klassificerar ljudmiljön automatiskt
  • Taldetektor – avgör om det förekommer framträdande tal
  • Intelligent intern enhet – säkerställer optimal hörbarhet och bekvämlighet för varje ljudklass
  • Mjuk övergång mellan enhetsinställningar – säkerställer att användare inte blir störda när hörapparaten växlar mellan olika ljudmiljöer


ANMÄL TILL NYHETSBREV

Anmäl dig till Widex nyhetsbrev och få tips, nyheter och tendenser gällande hörselnedsättning och hörapparater.
Nyhetsbrevet gäller endast professionella. Är du hörapparatanvändare, potentiell användare eller vårdgivare, kan du registrera dig här >>

ANMÄL DIG HÄR

Välj land

Widex Sverige AB

Box 16015

200 25 Malmö

Telefon: +46 (0) 40 680 14 00