DET RENASTE MÖJLIGA LJUDET

Alla hörapparater kan bearbeta ljud. UNIQUE säkerställer att endast de ljud som är relevanta för användaren bearbetas.

Suverän ljudkvalitet i alla miljöer
Det är viktigt för användarna att höra mjuka ljud, men det är ännu viktigare att bestämma vilka som är användbara och inte. UNIQUE är den enda hörapparaten som ser till att viktiga mjuka ljud bevaras och oönskade mjuka ljud tas bort.

Vi har utvecklat ett kraftfullt system som reducerar de mjuka ljud användarna inte vill höra men bevarar andra mjuka ljud, som tal. Det bestämmer skillnaden mellan modulerade och icke-modulerade ljud utan att kompromissa tal från olika riktningar eller bekvämlighet.

Fördelen med soft level noise reduction
Med mer utrymme för mjuka ljud (låga tröskelvärden för komprimering) förstärks mjukt tal, men det kan även innebära oönskade ljud – till exempel brus från fläktar, kylskåp eller mikrofonljud från hörapparaten i tysta miljöer.

Med algoritmen Soft Level Noise Reduction i UNIQUE urskiljs icke-modulerade ljud från modulerade mjuka ljud och reducerar förstärkningen. Det ger användaren förbättrad ljudkvalitet.
Den bästa vindbrusreduceringen i branschen
För användare som trivs utomhus är det viktigt att höra tydligt, oavsett förhållanden. Med Wind noise attenuation (dämpning av vindbrus) i UNIQUE får användarna dokumenterat förbättrad förmåga att höra tal och miljöljud i vindbrus.

Algoritmen identifierar, särskiljer och tar bort vindbrus.

8,4 dB förbättrat signal-brusförhållande
Wind noise attenuation (dämpning av vindbrus)-systemet i UNIQUE hanterar vind från alla riktningar, till och med framifrån. Systemet analyserar den inkommande signalen från båda mikrofonerna i hörapparaten och bestämmer sedan om vindbruset är dominant.

Eftersom analysen sker i alla hörapparater kan vindbruset reduceras i både binaurala och monaurala anpassningar.

Algoritmen anpassar sig efter skiftningarna i vinden och applicerar endast det nödvändiga när det behövs.

Det ger en 8,4 dB förbättring av signal-brusförhållandet.

ANMÄL TILL NYHETSBREV

Anmäl dig till Widex nyhetsbrev och få tips, nyheter och tendenser gällande hörselnedsättning och hörapparater.
Nyhetsbrevet gäller endast professionella. Är du hörapparatanvändare, potentiell användare eller vårdgivare, kan du registrera dig här >>

ANMÄL DIG HÄR

Välj land

Widex Sverige AB

Box 16015

200 25 Malmö

Telefon: +46 (0) 40 680 14 00