CROS

Kan jag stänga av volymkontrollen?
Du kan inaktivera volymkontrollen på hörapparaten i det bättre örat och då kommer användaren kunna justera det sända ljudet.