EASYWEAR

Är hörapparatanvändarens befintliga individuella ear-tip-lösning kompatibel med den trådbundna RIC-hörtelefonen?
Nej. På grund av hörapparathöljets nya dimensioner är det inte möjligt att använda en befintlig individuell ear-tip med den trådbundna RIC-hörtelefonen.

Kontakta oss

Vår kundtjänst finns tillgänglig för att svara på dina frågorKontakta oss

Välj land

Widex Sverige AB

Box 16015

200 25 Malmö

Telefon: +46 (0) 40 680 14 00