EASYWEAR

Hur ska den nya trådbundna RIC-hörtelefonen hanteras?
Hörtelefonen är fäst till ljudslangen och de får inte åtskiljas. Det innebär att om du behöver byta ut ljudslangen eller hörtelefonen, måste du byta ut hela den trådbundna RIC-hörtelefonen istället för att enbart byta ut de separata delarna - ljudslangen och hörtelefonen. Ear-set-hanteringen blir därmed enklare och mindre tidskrävande. Den trådbundna RIC-hörtelefonen är ansluten till hörapparaten på samma sätt som befintliga RIC-lösningar.

Kontakta oss

Vår kundtjänst finns tillgänglig för att svara på dina frågorKontakta oss

Välj land

Widex Sverige AB

Box 16015

200 25 Malmö

Telefon: +46 (0) 40 680 14 00