M-DEX

Kan volymen justeras när lyssningsfokus används?
Volymen i lyssningsfokus kan justeras när funktionen har ’låsts’.  För att göra detta:1. Välj lyssningsfokus2. Tryck på ’meny’-knappen i mitten3. En bock √ visas i fönstret4. Lyssningsfokusvolymen kan nu justeras