TV-DEX

Kan M-DEX och TV-DEX anslutas till programmet Audibility Extender istället för Masterprogrammet?
Nej.  M-DEX och TV-DEX är standardanslutna till Masterprogram och det kan inte ändras.  Möjligheten att göra detta kommer begäras från Danmark.

Kontakta oss

Vår kundtjänst finns tillgänglig för att svara på dina frågorKontakta oss

Välj land

Widex Sverige AB

Box 16015

200 25 Malmö

Telefon: +46 (0) 40 680 14 00