TV-DEX

Kan flera användare använda samma TV-DEX?  T. ex. om en man och hans fru båda har CLEAR330-hörapparater och vill titta på TV tillsammans.
Nej.  Båda hörapparatanvändarna måste ha sin egen TV-DEX. Kommunikation mellan TV-DEX och CLEAR-hörapparater genomförs via en säker kanal som kodas genom att TV-kontrollenhetens serienummer hämtas under matchningsprocessen.  En Y-förgreningskabel behöver införskaffas för att ansluta till TV-ljudutgången på TV-basenheten.

Kontakta oss

Vår kundtjänst finns tillgänglig för att svara på dina frågorKontakta oss

Välj land

Widex Sverige AB

Box 16015

200 25 Malmö

Telefon: +46 (0) 40 680 14 00