UNI-DEX

Jag får inte mobiltelefonen att fungera med UNI-DEX.
Kontrollera först att UNI-DEX är fullständigt laddad. Detta indikeras med en grön lampa på sidan av UNI-DEX. Säkerställ sedan att UNI-DEX-kontakten är kompatibel med jacket i mobiltelefonen och att kontakten sitter i ordentligt.