Anslutnings-/detekteringsproblem

Rekommendera att all teknisk personal kontrollerar följande vid problem med avbrott i USB-anslutning eller nEARcom.
1. Kontrollera Compassversionen.  Uppgradera till senaste versionen vid behov 2. Uppgradera egenskaperna för NOAHlink och NOAHlink Kernal till den senaste versionen på HIMSA:s webbsida3. Säkerställ att inställningarna för egenskaperna i NOAHlink följer Widex rekommendationer i Support Note 50, vilken återfinns i supportmappen i alla Compass CD/DVD4.  Säkerställ även att konfigurationsinställningarna för nEARcom överensstämmer med instruktionerna i Tech Series 10-10 dokument 5. Genomför test med Compass anslutningstest och, om möjligt, fler hjälpmedel via återförsäljarens normala anslutnings/detekteringsprocedurer.

Kontakta oss

Vår kundtjänst finns tillgänglig för att svara på dina frågorKontakta oss

Välj land

Widex Sverige AB

Box 16015

200 25 Malmö

Telefon: +46 (0) 40 680 14 00