Allmän

Återkoppling vid fläktljud
Genomför nya återkopplingstest. Fläkten uppfattas av hörapparaten som en mjuk insignal.  Som resultat ökar förstärkningen och orsakar återkoppling. 

Audionomen behöver göra ett nytt återkopplingstest eftersom den ursprungliga anpassningen kan ha ändrats.