Allmän

SmartTone avger fler ljudsignaler än förväntat
Kan bero på ’användning av programknappen för bekräftelse’.  Inaktivera i Compass under ’akustisk indikator’.