Allmän

Återkopplingsproblem i MT-programmet
De flesta rapporter verkar vara kopplade till dåliga återkopplingsvärden och/eller öppna anpassningar.  Om det går att åstadkomma ”bättre” återkopplingsresultat försvinner vanligtvis problemet.