Allmän

Vad är en förstärkt telespole?
Att förstärka en telespole innebär att telespolen flyttas från sitt standardläge.  Placeringen av telespolen inuti skalet ändras för att maximera känsligheten för signaler från en telefonlur.

  

Vi har en annan typ av telespole som kan användas som alternativ till Widex standardtelespole när det inte finns tillräckligt med plats inuti skalet för att montera originaltelespolen i önskat läge.  Den har samma frekvensåtergivningsegenskaper och utgång, men är kortare, så att den får plats i mindre utrymmen.  Det viktiga är inte att byta till en annan typ av telespole, utan att ändra dess läge för att åstadkomma bättre telefonmottagning.  Ompositionering av telespolen för användning med handenheter kan påverka telespolens prestanda i system med rums- eller halsslinga.

Kontakta oss

Vår kundtjänst finns tillgänglig för att svara på dina frågorKontakta oss

Välj land

Widex Sverige AB

Box 16015

200 25 Malmö

Telefon: +46 (0) 40 680 14 00