InterEars

Varningen om bruten InterEar-kommunikation aktiveras hela tiden
Om kunden verkligen vill använda varningsfunktionen för bruten InterEar-kommunikation, rekommendera att hörapparaterna skickas in på service.  I en framtida version av Compass kommer kunder kunna göra det här på kliniken.

  

Det kan bero på att antennerna i hörapparaterna behöver ’ställas in’.  Det här är justering/optimering av WidexLink trådlösa fältstyrka i hörapparaterna.  Det här genomförs när hörapparaterna tillverkas och efter varje service.  Serviceavdelningen har programvaran för att kunna genomföra detta.

Kontakta oss

Vår kundtjänst finns tillgänglig för att svara på dina frågorKontakta oss

Välj land

Widex Sverige AB

Box 16015

200 25 Malmö

Telefon: +46 (0) 40 680 14 00