WidexLink

Vilken räckvidd har WidexLink?
Räckvidden för TV-DEX-kontrollen, M-DEX och RC-DEX är upp till 1 meter (3,3 fot) från hörapparaterna (cirka 15 cm/5,9 tum för PHONE-DEX). Räckvidden mellan TV-basenheten och TV-kontrollen är upp till 10 meter/32,8 fot.

Kontakta oss

Vår kundtjänst finns tillgänglig för att svara på dina frågorKontakta oss

Välj land

Widex Sverige AB

Box 16015

200 25 Malmö

Telefon: +46 (0) 40 680 14 00