ZEN

Vad är Widex Zenterapi (WZT)?
Widex Zenterapi är en metod som beskriver de teoretiska grunderna för användning av Widex hörapparater för personer med tinnitus, och hur man planerar en handlingslinje för tinnitus som uppfyller hörapparatanvändarens individuella behov. Terapin innehåller en grundlig beskrivning av intagningsprocessen och grundläggande rådgivning, samt användning av förstärkning, Zentoner, kognitiv beteendeintervention, avslappningstekniker och sömntips.