ZEN

Kontraindikationer för användning av WZT
Klienter med olika typer av personliga/psykologiska problem kommer troligtvis inte kunna ta fördel av WZT eller tinnitusbehandling i allmänhet. Sådana klienter kan exempelvis vara de som lider av allvarlig ångest eller depression, har en tvångsmässig fokusering på tinnitus, betydande arbetsoförmåga, bristfällig hanteringsförmåga och avsaknad av ett tillräckligt stödsystem och, till sist, kunder som vägrar använda tinnitusverktyg, men begär orimlig eller felaktig behandling.

Kontakta oss

Vår kundtjänst finns tillgänglig för att svara på dina frågorKontakta oss

Välj land

Widex Sverige AB

Box 16015

200 25 Malmö

Telefon: +46 (0) 40 680 14 00