ZEN

Ställa in Zenprogrammet för normal hörsel
Välj en élan flex som akustisk identitet.  På så sätt säkerställs att Zenbrusets lågfrekvensspektrum skapas.-  Ange hörselnedsättningen som 5 dB rak. Det sänker nivån för mikrofonens brusspärr.- Ställ in högsta möjliga brusintensitetsnivå för Zen. Zenbruset läggs till som ett ingångsljud till kompressorn och resten av hörapparaten.  Om det är högt hamnar det över mikrofonnivån och hanteras på samma sätt som ett lågt standardljud i kompressorn.- Inaktivera mikrofonen i programinställningarna för Zen genom att ta bort markeringen vid ’Mikrofon’- Sätt förstärkningen i Igsoft till så låg som möjligt, närmast 0 för alla frekvenser.  Det ger en linjär förstärkning, eftersom den normala förstärkningen också ligger nära 0.  Mikrofonens brusspärr kommer nu hamna under hörbarhetsgränsen. - Förse användaren med en fjärrkontroll (CLEAR - RC-DEX eller mind - RC4). Det gör det möjligt att justera brusnivån enligt önskemål genom att ändra volymen.

Kontakta oss

Vår kundtjänst finns tillgänglig för att svara på dina frågorKontakta oss

Välj land

Widex Sverige AB

Box 16015

200 25 Malmö

Telefon: +46 (0) 40 680 14 00