ZEN

Vilka är fördelarna med att använda Zen som ljudbehandlingsverktyg, jämfört med inspelad musik?
Även om inspelad musik kan vara ett effektivt ljudbehandlingsverktyg, finns det flera fördelar med att använda Zen - ett syntetiskt, delvis slumpmässigt, musikaliskt klockspel.1. För det första tar Zenprogrammet med användarens hörselnedsättning i beräkningen. Det säkerställer att alla Zentoner är hörbara.

2. För det andra har Zenstimulit utformats baserat på en grundlig utvärdering av vilka musikaliska egenskaper som främst bidrar till en avslappnad respons. Det är inte all inspelad musik som har samma egenskaper.

3. För det tredje, finns Zen inuti själva hörapparaten och är därför tillgängligt för användaren när helst de bär hörapparaterna och känner för att använda funktionen - och kan dessutom göra det diskret