ZEN

Varför är en hörapparat med bred bandbredd att föredra vid anpassning av hörapparater på personer med tinnitus?
En bred bandbredd kan potentiellt ge ett bredare ingångsområde till hörselneuronerna (och hörselbarken) och därmed återställa den ”normala” servomekanismen som finns hos personer med normal hörsel. Passion-hörapparaterna och hörapparaterna ClearBand i m-modellen har den bredaste bandbredden på marknaden.

  

Dessa hörapparater kan vara särskilt lämpade för tinnituspatienter med en hörselnedsättning som är måttlig eller lägre.