ZEN

Är det något särskilt som ska tas i beaktande innan rådgivning av en patient med tinnitus?
I allmänhet är det viktigt att känna till om hörselnedsättningen är relaterad till någon medicinsk diagnos innan rehabiliteringen påbörjas. När det gäller tinnitus är det viktigt att ha en förståelse för klientens psykiska och emotionella tillstånd innan behandling. I vissa situationer kan det vara mer lämpligt att hänvisa till en annan specialist.

I andra situationer kan en kombination av ljudbehandling, rådgivning och medicinska eller kostrelaterade åtgärder vara det bästa för en särskild tinnituspatient.

 Vid osäkerhet är det i allmänhet tillrådligt att hänvisa till en annan specialist.

Kontakta oss

Vår kundtjänst finns tillgänglig för att svara på dina frågorKontakta oss

Välj land

Widex Sverige AB

Box 16015

200 25 Malmö

Telefon: +46 (0) 40 680 14 00