ZEN

Hur skiljer sig WZT från andra behandlingsmetoder för tinnitus?
De vanligaste behandlingsmetoderna mot tinnitus som finns tillgängliga idag är:- Tinnitus Retraining Therapy (som använder en kombination av instruktionsbaserad rådgivning och ljudsimulering)- Neuromonics (som använder ljudsimulering med spektralt modifierad musik i kombination med instruktionsbaserad rådgivning. Ger inte förstärkning) - Kognitiv beteendeterapi (som använder olika typer av rådgivning och kognitiv beteendeintervention, men ingen stimulering med hjälp av ljud (eller fonetik))Alla ovanstående terapiformer har sina särskilda styrkor, men de har även begränsningar. Ingen av dem är i samma utsträckning som WZT inriktad mot alla de problem som bidrar till det lidande det innebär att ha tinnitus, som hörselnedsättning, sömnbrist, maladaptiva tankar och/eller stark stress.Med WZT försöker vi kombinera de optimala segmenten i befintliga terapier med nya akustiska stimuli och avslappningsövningar.

Kontakta oss

Vår kundtjänst finns tillgänglig för att svara på dina frågorKontakta oss

Välj land

Widex Sverige AB

Box 16015

200 25 Malmö

Telefon: +46 (0) 40 680 14 00