ZEN

Hur kan man avgöra vilken grad av behandling klienten behöver?
Graden av intervention och komponenterna som ska inkorporeras i den individanpassade Widex Zenterapin ska främst baseras på svaren i WZT frågeformuläret för intagning. Bruksanvisningen innehåller dock riktlinjer för att basera din bedömning på klientens subjektiva referenspoäng. (Se fig. 2.)

Kontakta oss

Vår kundtjänst finns tillgänglig för att svara på dina frågorKontakta oss

Välj land

Widex Sverige AB

Box 16015

200 25 Malmö

Telefon: +46 (0) 40 680 14 00