ZEN

Hur kan det skapa mervärde för en hörselvårdsklinik att ägna sig åt tinnitusrådgivning?
Att även erbjuda tinnitusstöd ger audionomer möjlighet att tillhandahålla en helomfattande klientvård. Det förhindrar att Klienter behöver skickas med remiss till andra enheter, vilket är önskvärt då det är eftersträvansvärt att hålla klienten kvar på kliniken. Att marknadsföra en audionom som leverantör av stödtjänster för tinnitus leder otvivelaktigt till ett större antal remisser och förbättrar det professionella anseendet. Arbete med tinnitusKlienter kommer sannolikt också öka försäljningen, eftersom 20-70 % av tinnitusdrabbade har ”förstärkningsbar” hörselnedsättning.

Kontakta oss

Vår kundtjänst finns tillgänglig för att svara på dina frågorKontakta oss

Välj land

Widex Sverige AB

Box 16015

200 25 Malmö

Telefon: +46 (0) 40 680 14 00