Mind

Finns där någon InterEar volym/programkontroll tillgängligt till Mind?
Nej, det finns ingen kapacitet för InterEar-funktion i Mind. Denna funktion är enbart tillgänglig i serierna DREAM, CLEAR och SUPER.