COMPASS GPS

Var hittar jag alternativen ”ny anpassning” och ”omräkning” i COMPASS GPS?
De återfinns i övre högra hörnet i fönstren för ANPASSNING och FINJUSTERING.
Alternativen för återställning och omräkning är följande:- Ångra alla de senaste ändringarna. Det här alternativet finns i funktionerna för sensogram, återkopplingstest och programhanteraren:
  - Raderar alla åtgärder som har genomförts i fönstret och återställer alla värden till de som var gällande när fönstret öppnades. Användaren ombeds välja OK eller Avbryt.
   - Återgå till uppskattade värden. Det här alternativet finns i funktionerna för Sensogram och återkopplingstest:
    - Raderar alla mätningar, nya och gamla, och återgår till uppskattade värden för funktionen (återkopplingstest eller Sensogram). Användaren ombeds välja OK eller Avbryt.    - Skapa ny anpassning. Det här alternativet finns i alla funktioner under fliken ANPASSNING:
     - Raderar all anpassningsdata i hörapparaten och skapar en ny audiogrambaserad anpassning. Användaren ombeds välja OK eller Avbryt.     - Beräkna om finjustering Det här alternativet finns under fliken FINJUSTERING:
      - Ger användaren flera alternativ för att återställa finjusteringen. Användaren ombeds välja OK eller Avbryt.

      ANMÄL TILL NYHETSBREV

      Anmäl dig till Widex nyhetsbrev och få tips, nyheter och tendenser gällande hörselnedsättning och hörapparater.
      Nyhetsbrevet gäller endast professionella. Är du hörapparatanvändare, potentiell användare eller vårdgivare, kan du registrera dig här >>

      ANMÄL DIG HÄR

      Välj land

      Widex Sverige AB

      Box 16015

      200 25 Malmö

      Telefon: +46 (0) 40 680 14 00