COMPASS GPS

Var hittar jag alternativen ”ny anpassning” och ”omräkning” i COMPASS GPS?
De återfinns i övre högra hörnet i fönstren för ANPASSNING och FINJUSTERING.
Alternativen för återställning och omräkning är följande:- Ångra alla de senaste ändringarna. Det här alternativet finns i funktionerna för sensogram, återkopplingstest och programhanteraren:
  - Raderar alla åtgärder som har genomförts i fönstret och återställer alla värden till de som var gällande när fönstret öppnades. Användaren ombeds välja OK eller Avbryt.
   - Återgå till uppskattade värden. Det här alternativet finns i funktionerna för Sensogram och återkopplingstest:
    - Raderar alla mätningar, nya och gamla, och återgår till uppskattade värden för funktionen (återkopplingstest eller Sensogram). Användaren ombeds välja OK eller Avbryt.    - Skapa ny anpassning. Det här alternativet finns i alla funktioner under fliken ANPASSNING:
     - Raderar all anpassningsdata i hörapparaten och skapar en ny audiogrambaserad anpassning. Användaren ombeds välja OK eller Avbryt.     - Beräkna om finjustering Det här alternativet finns under fliken FINJUSTERING:
      - Ger användaren flera alternativ för att återställa finjusteringen. Användaren ombeds välja OK eller Avbryt.