COMPASS GPS

Är COMPASS GPS bakåtkompatibel med andra hörapparater och hörapparatserier?
Nej. CLEAR och alla tidigare produkter anpassas i Compass 5. Om försök görs att ansluta med eller välja äldre hörapparater, uppmanar COMPASS GPS användaren att använda Compass 5, som då öppnas för att möjliggöra anpassning av dessa hörapparater.