COMPASS V5.x

Är COMPASS GPS en uppdaterad version av COMPASS 5?
COMPASS GPS är nästa generations Widex-anpassningsprogramvara. Den har gjorts om fullständigt för att passa moderna operativsystem och uppfylla användarens förväntningar. Alla unika Widex-funktioner, som återkopplingstestet och Sensogrammet ingår fortfarande i COMPASS GPS. Anpassningsflödet har förenklats avsevärt och ger audionomen en bättre översikt över alla steg i anpassningen.

Kontakta oss

Vår kundtjänst finns tillgänglig för att svara på dina frågorKontakta oss

Välj land

Widex Sverige AB

Box 16015

200 25 Malmö

Telefon: +46 (0) 40 680 14 00