COMPASS V5.x

Varför är återkopplingstestet placerat innan Sensogrammet i Anpassningsguiden? Är inte det i motsats till metoden i Compass 5?
Det stämmer. Genom att placera återkopplingstestet innan Sensogrammätningen betonar vi vikten av att säkerställa att du har en korrekt och lämplig öroninsats/ear-tip innan Sensogrammätningen genomförs. Om resultatet av återkopplingstestet visar sig vara undermåligt och kräver justering av insatsen/ear-tip, skulle en redan genomförd Sensogrammätning vara ogiltig och behöva göras om. Genom att ändra ordningen på dessa två in situ-mätningar besparar vi användaren värdefull tid under anpassningen.