MY.WIDEX.COM

Vad är MY.WIDEX.COM?
MY.WIDEX.COM är en personlig, smart sida som är utformad för att användas av hörapparatanvändare, deras närstående och audionomer. Sidan ger åtkomst till ett antal filmer som visar hur den specifika hörapparaten användaren har ska hanteras. Det inkluderar en avdelning med en hörselnedsättningssimulator som gör det möjligt för närstående att förstå vilken skillnad hörapparaten gör. Audionomen kan göra frågeformulär tillgängliga online för användaren. 

Kontakta oss

Vår kundtjänst finns tillgänglig för att svara på dina frågorKontakta oss

Välj land

Widex Sverige AB

Box 16015

200 25 Malmö

Telefon: +46 (0) 40 680 14 00