NY ÅTERFÖRSÄLJARE?

Som återförsäljare av Widex produkter kan du förvänta dig hörapparater med branchens främsta ljudkvalitét, enkel och fexibel anpassning samt en stor del nöjda kunder/brukare.

TACK FÖR DITT INTRESSE ATT VARA ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR WIDEX HÖRAPPARATER!

Innan vi kan registrera din hörseklinik fullt ut i vårt system behöver vi en del information av dig. Ange därför vänligen vilken klinik som du önskar registrera och fyll i vårt registreringsformulär.

VILKEN KLINIK VILL DU REGISTRERA?